YIHR: Ljetna škola civilnih sloboda i aktivizma

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) organizuje Treću ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma koja će se održati od 08.07.2013 do 20.07. 2013. godine u Sarajevu.


yihr logo

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) organizuje Treću ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma koja će se održati od 08.07.2013 do 20.07. 2013. godine u Sarajevu.

yihr logoŠkola se organizuje za aktiviste YIHR BIH sa ciljem da ponudi potrebna znanja i vještine onima koji su se odlučili biti aktivni građani BiH i doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu. Ljetna škola je dio četvrte faze projekta “Građanin, to sam ja” i podržana je od strane Civil Rights Defenders.

Učesnici:

Škola se organizuje za sve aktiviste YIHR BIH, a oni koji se odluče prijaviti su obavezni prisustvovati cijelom programu škole. Na kraju učesnici će napisati rad ili na drugi način osigurati pozitivnu ocjenu te dobiti diplomu. Za učesnike izvan Sarajeva će biti osiguran smještaj i hrana u cijelom trajanju škole. Program je namijenjen osobama koje su spremne intenzivno raditi i posvetiti pažnju predavanjima i vježbama, te koje vjeruju da bh. društvu trebaju promjene.

Preliminarni program

Škola će uključiti slijedeće module:

 • Ljudska prava
 • Diskriminacija
 • Konflikti i komunikacija
 • Aktivizam
 • EU integracije
 • Tranzicijska pravda i suočavanje s prošlošću
 • Ustavno i lokalno uređenje Bosne i Hercegovine
 • Praktične vještine: komunikacija s javnostima; simulacije rada opštinskog vijeća, razvijanje karijere, pisanje projektih prijedloga i slično

Sesije će se održavati u Hotelu Grand u popodnevnom i jutarnjem terminu od ponedjeljka do subote, a nedjelja je slobodna. Detaljan program rada će biti dostavljen naknadno učesnicima koji budu izabrani da učestvuju na školi.

Prijavnica treba da sadrži:

1. Kontakt informacije:

 • Ime i prezime
 • Datum i godina rođenja
 • Adresa (ulica i grad)
 • Broj mobilnog telefona
 • E-Mail
 • Univerzitet ili škola (odsjek i godina studija/ razred)

2. Analiza problema :

 • Opiši konkretan problem svoje zajednice / grada te objasni kako bi taj problem riješio/la? Konkretno i precizno pokušaj odgovoriti na slijedeća pitanja: šta je problem, šta je uzrok problema, koja su moguća riješenja, šta ti je potrebno da postigneš zamišljeno?

Školarina:

Svi učesnici čije aplikacije budu prihvaćene plaćaju školarinu u iznosu od 50,00 KM. Školarina se uplaćuje po dolasku u Sarajevo.

Prijavu poslati najkasnije do 30. juna 2013. godine na luna@yihr.org.

(efm.ba)