YEP: Otpočele aktivnosti na uvođenju sistema upravljanja učincima u Oglednim biroima

U posjeti Bosni i Hercegovini u protekloj sedmici su bili predstavnici Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) gosp. Marc Dubach i gosp. Olivier Nussbaum, koji su u Švajcarskoj zaduženi za sistem upravljanja učincima u Regionalnim centrima za zapošljavanje.


yep program

U posjeti Bosni i Hercegovini u protekloj sedmici su bili predstavnici Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) gosp. Marc Dubach i gosp. Olivier Nussbaum, koji su u Švajcarskoj zaduženi za sistem upravljanja učincima u Regionalnim centrima za zapošljavanje.

yep programPredstavnici SECO su došli po pozivu direktora Zavoda za zapošljavanje RS, Zavoda za zapošljavanje FBiH i Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Razlog njihove posjete je procjena stanja u zavodima za zapošljavanje kako bi se napravio akcioni plan za uvođenje sistema upravljanja učincima u Oglednim biroima u Novom Sarajevu i Doboju.

U BiH aktivnosti revizije učinaka su počele da se realizuju na nivou institucija za reviziju javnih institucija u FBiH, RS i BiH. U skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Ured za reviziju FBiH ima pravo izvršiti pregled, ili ispitivanje određenog aspekta poslovanja, cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti sa kojim ta institucija koristi svoje resurse i o tome izvještava na način koji ovaj Zakon određuje. Glаvnа službа zа reviziju jаvnog sektorа Republike Srpske,  u sklаdu sа Zаkonom o reviziji jаvnog sektorа Republike Srpske, vrši godišnju reviziju jаvnih institucijа. Glаvni revizor izvještаvа Nаrodnu skupštinu: dа li su rаčuni ispostаvljeni u sklаdu sа vаžećim zаkonimа i dа li su nаmjenski korišteni, dа li godišnji obrаčuni održаvаju tаčаn i istinit prikаz poslovаnjа i stаnjа nа krаju godine, o efikаsnosti i uspješnosti kojom su orgаnizаcije koristile sredstvа u obаvljаnju svojih funkcijа.

Revizija učinaka ili revizija efektivnosti-uspješnosti se mjeri u odnosu na postavljene ciljeve jedinica-institucija koje podliježu reviziji, te reviziju ostvarenih aktivnosti u odnosu na namjeravane. Kako bi se to ostvarilo, menadžeri institucija bez obzira na aktivnosti revizije organizuju interni proces upravljanja učincima, a institucije na početku godine definišu svoj godišnji plan rada sa mjerljivim ciljevima.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u saradnji sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO), na zahtjev javnih službi za zapošljavanje u BiH (JSZZ), pruža podršku za uspostavljanje sistema upravljanja učincima u ovim institucijama. Sistem će se razviti i eksperimentalno primjeniti u dva Ogledna biroa – Biro Doboj, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Biro Novo Sarajevu, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Aktivnosti su dobile punu podršku menadžmenta uključenih Zavoda, a aktivnosti uvođenja sistema će početi do kraja 2012.godine.

(STUDOMAT.ba)