Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju: Više u fokusu nisu institucije

Novi zakon teži ka evropskom sistemu obrazovanja i kvaliteta, podiže i pooštrava za jednu ljestvicu uslove za naučne akademske radnike - istraživače, ali i za studente.


Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga proslijedila u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da javna rasprava traje 30 dana.

Advertisements

 – Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo ponosno je što je otpočela parlamentarna procedura za ovaj kapitalni zakon, koji uređuje oblast visokog obrazovanja. Zakon koji je danas utvrđen drugačiji je od dosadašnjih, stavlja u fokus visoko obrazovanje, a ne institucije. Teži ka evropskom sistemu obrazovanja i kvaliteta, podiže i pooštrava za jednu ljestvicu uslove za naučne akademske radnike – istraživače, ali i za studente. Zakon nosi niz konkretnih inovacija, poput dualnog obrazovanja, reguliše pitanja etike u visokom obrazovanju, uvodi veoma bitno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku, te podjednako tretira prostor visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, navela je, između ostalog, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Melika Husić-Mehmedović, piše Radio Sarajevo.

Zahvalila se Komisiji, predvođenoj akademikom Milošem Trifkovićem, koja je izradila tekst ovog zakona, naglasivši kako je vrijedno i predano radila, te dodala kako su se svi njeni članovi odrekli bilo kakvog honorara.

Advertisements

Ovom prilikom, ministrica Husić-Mehmedović je istakla kako očekuje da će se tekst novog zakona o visokom obrazovanju naći pred Skupštinom do kraja ovog mjeseca, nakon čega će uslijediti javna rasprava koja će biti tematski organizirana.

 – Javna rasprava će biti organizovana u pet debata, u okviru kojih ćemo saslušati različite ciljne skupine, kao i mišljenja o spornim aktuelnim pitanjima u visokom obrazovanju, najavila je ministrica Husić-Mehmedović.