Upoznajte studenticu Maidu Šljivić koja ukazuje na mogućnosti mladih ljudi u okviru granica naše države

Kroz svoj angažman Maida nastoji ukazati na značaj kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja.


maida

Maida Šljivić je studentica treće godine prvog ciklusa studijskog programa Politologija, usmjerenja Međunarodnih odnosa i diplomatije na Filozofskom fakultetu.

Kao aktivan student, djeluje u svojstvu predsjednice Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i u svojstvu potpredsjednice Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli, te predsjednice Komisije za ekonomiju i međunarodnu saradnju Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli.

 – Član sam Etičkog komiteta Univerziteta u Tuzli. Pored angažmana u studentskim organizacijama bavim se radom u nevladinom sektoru. To je AIESEC organizacija koja se bavi promocijom mladih ljudi i iskorištavanjem ljudskog potencijala u pozitivne svrhe s ciljem buđenja liderstva u mladim ljudima. Obnašam funkciju predsjednice Komisije sa međunarodnju saradnju i ekonomiju ispred SPUT-a koja je zadužena za razne aktivnosti povezane sa drugim univerzitetima. Pored svega nabrojanog, aktivna sam i u sferi pisanja. Često dajem kritičke osvrte na trenutne situacije i političe i društvene procese. U tom smislu sam angažovana kao omladinski dopisnik pojedinih portala, počinje svoju priču studentica Maida.

Kroz svoj angažman nastoji ukazati na značaj kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja, te ukazati na spektar mogućnosti mladih ljudi u okviru granica naše države.

Nastavak Maidine priče pogledajte u videozapisu.