UNTZ: Vrijednost školarine će biti umanjena za 50% ako pripadate ovoj kategoriji

Ako pripadate ovoj kategoriji možete ostvariti beneficiju u visini do 50% utvrđenog iznosa naknade za upis u novu akademsku godinu.


IMG 2bbecfa5d1eb3e6b605a8393802d0e45 V
Foto: UNTZ

Obavještavaju se kandidati za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini, kao i studenti ostalih studijskih godina Univerziteta u Tuzli da pri upisu u prvu, odnosno pri upisu u novu (narednu) studijsku godinu, od akademske 2022/23. godine, a koji pripadaju kategoriji lica iz izmijenjenog člana 19. stav (1) Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine TK“, broj: 14/22) koji je stupio na snagu 26.07.2022. godine, kod redovnog studiranja na prvom i integrisanom prvom i drugom ciklusu studija imaju pravo na beneficiju u visini do 50 % utvrđenog iznosa naknade za upis u prvu, odnosno novu studijsku godinu, uz predočenje dokaza nadležnog organa o pripadnosti određenoj kategoriji lica iz člana 19. stav (1) Zakona.

Kandidati koji apliciraju na Konkurs za upis u prvu godinu redovnog studiranja u drugom upisnom roku, dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji boračke populacije mogu podnijeti uz prijavu na Konkurs, a najkasnije u roku utvrđenom Konkursom za upis kandidata po konačnoj rang listi.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Detaljno obavješenje možete pročitati OVDJE.