UNTZ: Dobijena preporuka za akreditaciju Univerziteta

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine dala je zvanično preporuku Ministarstvu obrazovanja, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona da postupi u skladu sa mišljenjem Komisije i akreditira Univerzitet u Tuzli, donošenjem rješenja o akreditaciji.


Foto: Tuzlanski.ba
Foto: Tuzlanski.ba

Nakon provedene eksterne evaluacije Univerziteta u Tuzli kojom je izvršena ocjena i revizija kvaliteta od strane Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine dala je zvanično preporuku Ministarstvu obrazovanja, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona da postupi u skladu sa mišljenjem Komisije i akreditira Univerzitet u Tuzli, donošenjem rješenja o akreditaciji.

– Ova preporuka je potvrda da Univerzitet u Tuzli predstavlja jednu od vodećih obrazovnih institucija na prostoru Bosne i Hercegovinem, te očekujemo da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u najkraćem roku donijeti rješenje o akreditaciji Univerziteta, saopšteno je iz Službe za odnose s javnosti Univerziteta u Tuzli.

(STUDOMAT.ba)