UNSA: Vlada KS utvrdila upisne kvote na fakultetima

Na 26 visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu prvi ciklus studija upisat će 5.714 studenata. Odlučila je to Vlada Kantona Sarajevo, koja je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS donijela Odluku o broju i strukturi studenata koji upisuju prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija 2013./2014. godini.


pfsarajevo

Na 26 visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu prvi ciklus studija upisat će 5.714 studenata. Odlučila je to Vlada Kantona Sarajevo, koja je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS donijela Odluku o broju i strukturi studenata koji upisuju prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija 2013/2014. godini.

pfsarajevoDo ove odobrene kvote došlo se nakon analize i sagledavanja nekoliko ulaznih pokazatelja. Prijedlog Univerziteta u Sarajevu bio je polazni dokument, a jedna od osnovnih vodilja do konačne kvote bio je i tačan broj do 5.460 upisanih studenata u prošloj akademskoj godini. Također, u obzir su uzeti i podaci iz Službe za zapošljavanje KS za proteklih pet godina. Bitan ulazni parametar bio je i broj učenika koji su ove godine u Kantonu Sarajevo završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, njih oko 4.800, te podaci o očekivanom broju studenata koji dolaze izvan Kantona.

Predsjednik sindikata Sarajevskog univerziteta Berko Zečević kaže da konkurs za upis brucoša u akadenskoj 2013./2014.  godini mora biti raspisan do kraja ovog mjeseca kako bi se studenti mogli prijaviti i da se zna koliko će koji fakultet na pojedinom odsjeku upisati studenata kako bi mogao formirati potrebnu nastavnu strukturu za odvijanje nastavre u novoj akademskog godini.

Novim zakonom promijenjen je dosadašnji način angažiranja nastavnika i asistenata sa drugih  fakukteta i nuniverziteta. Procjenjujemo da će se pojaviti ozbiljne  poteškože u ispunjavanju normalnih standarda za odvijanje nastavnog procesa – ističe profesor Zečević.

(Dnevni avaz)