UNSA: Ljetna škola turskog jezika na Univerzitetu “Ondokuz Mayis” u Samsunu

Univerzitet 'Ondokuz Mayis' u Samsunu (Turska) i ove godine organizira ljetnu školu turskog jezika, a sa Univerziteta u Sarajevu primit će pet studenata. Ljetna škola će se održati od 03.08. do 17.08.2015. godine.


ondokuz mayis university turska

Prethodno znanje turskog jezika nije traženo kao ni oblast studiranja ili ciklus studija.

Na zahtjev organizatora, potrebni dokumenti i informacije za svakog kandidata za školu turskog jezika na Univerzitetu „Ondokuz Mayis“ u Samsunu su:

 1. informacija o fakultetu, odsjeku, ciklusu, godini studija kandidata;
 2. potvrda studentske službe o prosjeku ocjena dosadašnjeg studija;
 3. odgovor kandidata da li želi da mu organizator rezervira smještaj u studentskom domu;
 4. odgovor kandidata da li želi da se hrani u univerzitetskoj blagovaonici;
 5. kopija pasoša;
 6. polica zdravstvenog osiguranja – kopija;
 7. ljekarsko uvjerenje prevedeno na engleski ili turski jezik – kopija.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II) najkasnije do 20. 7. 2015. godine.

Dokumente i podatke o godini studija, odsjeku i kontakt treba dostaviti gospođi Ljiljani Šulentić radnim danom u terminu 8:00–16:00 sati. Za sve informacije možete poslati upit na e-mail: ljiljana.sulentic@unsa.ba ili kontaktirati putem telefona na broj 033/668-454.

Organizator je ponudio smještaj u International Students Dormitory u Kampusu Fine arts uz obalu Crnog mora. Cijena smještaja je 50 eura po osobi u skladu sa „Regulations of the Residency in Turkey“.

Podaci o smještaju dostupni su na mevlana-en.omu.edu.tr, a informacije o ishrani na: sks.omu.edu.tr.

Kontakt osoba u Turskoj je:

 • Nazan Simsek
  International Development Officer
  International Relations Office
  Ondokuz Mayis University, 55200 Atakum-Samsun,Turkey
  Tel: +90-362-3121919 (Ext. 1609)
  Mobile: +90-545 8450992
  Fax: +90-362-4576091
  E-mail:  nazan.simsek@omu.edu.tr
  Web: uib-en.omu.edu.tr

(UNSA)