UNSA: Ljetna škola turskog jezika na Univerzitetu “Ondokuz Mayis” u Samsunu

Univerzitet ‘Ondokuz Mayis’ u Samsunu (Turska) i ove godine organizira ljetnu školu turskog jezika, a sa Univerziteta u Sarajevu primit će pet studenata. Ljetna škola će se održati od 03.08. do 17.08.2015. godine.

 UNSA: Ljetna škola turskog jezika na Univerzitetu “Ondokuz Mayis” u Samsunu

Prethodno znanje turskog jezika nije traženo kao ni oblast studiranja ili ciklus studija.

Na zahtjev organizatora, potrebni dokumenti i informacije za svakog kandidata za školu turskog jezika na Univerzitetu „Ondokuz Mayis“ u Samsunu su:

 1. informacija o fakultetu, odsjeku, ciklusu, godini studija kandidata;
 2. potvrda studentske službe o prosjeku ocjena dosadašnjeg studija;
 3. odgovor kandidata da li želi da mu organizator rezervira smještaj u studentskom domu;
 4. odgovor kandidata da li želi da se hrani u univerzitetskoj blagovaonici;
 5. kopija pasoša;
 6. polica zdravstvenog osiguranja – kopija;
 7. ljekarsko uvjerenje prevedeno na engleski ili turski jezik – kopija.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II) najkasnije do 20. 7. 2015. godine.

Dokumente i podatke o godini studija, odsjeku i kontakt treba dostaviti gospođi Ljiljani Šulentić radnim danom u terminu 8:00–16:00 sati. Za sve informacije možete poslati upit na e-mail: ljiljana.sulentic@unsa.ba ili kontaktirati putem telefona na broj 033/668-454.

Organizator je ponudio smještaj u International Students Dormitory u Kampusu Fine arts uz obalu Crnog mora. Cijena smještaja je 50 eura po osobi u skladu sa „Regulations of the Residency in Turkey“.

Podaci o smještaju dostupni su na mevlana-en.omu.edu.tr, a informacije o ishrani na: sks.omu.edu.tr.

Kontakt osoba u Turskoj je:

 • Nazan Simsek
  International Development Officer
  International Relations Office
  Ondokuz Mayis University, 55200 Atakum-Samsun,Turkey
  Tel: +90-362-3121919 (Ext. 1609)
  Mobile: +90-545 8450992
  Fax: +90-362-4576091
  E-mail:  nazan.simsek@omu.edu.tr
  Web: uib-en.omu.edu.tr

(UNSA)

Možda te i ovo zanima?