UNMO: Započela akademska godina za prvu generaciju Studija Turizma

U ponedjeljak je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizacijom brucoškog sata za studente svih organizacionih jedinica Univerziteta, započela nova akademska godina.


studomat1

Brucoše su prigodnim riječima pozdravili rektor Univerziteta, prof. dr. Sead Pašić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi HNK, prof. dr. Rašid Hadžović, te predstavnici studentskih organizacija koje djeluju na Univerzitetu.  Po okončanju manifestacije, upriličene u Sportskoj dvorani USRC „Midhat Hujdur Hujka“, novoupisani studenti su se uputili ka matičnim fakultetima/studijima, gdje su im prijem organizovali i uvodno predavanje realizovali dekani i prodekani fakulteta, te voditelji studija.

studomat2

Univerzitet „Džemal Bijedić“ se može pohvaliti da ove godine upisuje jubilarnu četrdesetu generaciju studenata. Interesantno je naglasiti da su se u ukupnoj strukturi novoupisanih studenata našli i studenti prve generacije univerzitetskog multidisciplinarnog Studija Turizma, koji kao studij prvog ciklusa realizuje Ekonomski fakultet u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka, Nastavničkim fakultetom i Agromediteranskim fakultetom. Program će omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma  koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.

studomat3

– Kontinuiranim radom, praćenjem zahtjeva tržišta rada i u saradnji sa privrednim subjektima, Univerzitet „Džemal Bijedić“ (i sve njegove organizacione jedinice) iz godine u godinu nastoji inovirati i unaprijediti nastavne planove i programe, te pokrenuti nove multidisciplinarne studijske programe i smjerove, unapređujući ponudu Univerziteta i zadovoljstvo postojećih i budućih studenata. Konkretno, studenti koji uspješno okončaju Studij Turizma će biti osposobljeni za rad u hotelima, hostelima, turističkim naseljima kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima, zatim putničkim agencijama i turoperatorima, turističkim zajednicama, turističkim uredima, turističkim informativnim centrima, državnim i drugim javnim institucijama nadležnim za turizam, preduzećima i drugim subjektima vezanim za poslovanje u okviru specifičnih oblika turizma (sportski centri, kongresni centri, organizacija naučnih, privrednih, vjerskih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, vinske ceste, seoski turizam itd), izjavio je za STUDOMAT Veldin Ovčina, prodekan Ekonomskog fakulteta i predmetni nastavnik na Studiju Turizma

– Svim brucošima Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru želimo uspješan studij, puno teoretskih i praktičnih znanja koji će koristiti u privatnom i poslovnom životu u budućnosti, poručeno je.

(STUDOMAT.ba)