Univerzitet u Zenici ima novog rektora

Senat Univerziteta u Zenici izabrao je prof. dr Jusufa Durakovića za novog rektora.


jusuf durakovic

Senat Univerziteta u Zenici izabrao je prof. dr Jusufa Durakovića za novog rektora. Duraković će na funkciji rektora naslijediti dosadašnjeg rektora, prof. dr. Damira Kukića, koji je takođe bio u konkurenciji za drugi mandat, ali nije dobio podršku Senata UNZE.

Prof. dr. Jusuf Duraković redovni je profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu. Cijeli akademski put prošao je na Univerzitetu u Zenici gdje je studirao, a kasnije prošao i sve ostale akademske faze do redovnog univerzitetskog profesora. Osim ovoga, prof. dr. Jusuf Duraković jedan je od rijetkih primjera iz akademskog svijeta koji je povezao teoriju i praksu, te na taj način uspješnim projektima u privredi predstavio Zenicu i BiH na najzahtjevnijim međunarodnim tržištima.

Jusuf Duraković osnovno i srednje obrazovanje završio je u Kaknju, a Metalurški fakultet završio je 1989. godine u Zenici. Za odličan uspjeh na studiju nagrađen je Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu.

Bio je student-prodekan u dva mandata i student-demonstrator. Po završetku studija zaposlio se u preduzeće “Vatrostalna” d. d. Zenica kao projektant industrijskih peći. Potom je u stalni radni odnos prešao na Fakultet za metalurgiju i materijale 2000. godine. Magistrirao je 1999. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 2006. godine. Biran je u sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora na Univerzitetu u Zenici.

Trenutno je šef katedre i predaje nekoliko predmeta: Goriva i sagorijevanje, Industrijske peći i primjena vatrostalnih materijala, Prenos toplote, Toplotehnika, Energijska efikasnost.