Univerzitet u Tuzli upisan u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je Univerzitet u Tuzli u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.


untz cover1

Ova visokoškolska ustanova upisana je na osnovu rješenja o akreditaciji koje donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnom slučaju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te preporuke o akreditaciji koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedenu visokoškolsku ustanovu provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedenu ustanovu je šest godina.

Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, saopšteno je iz Agencije.

(STUDOMAT.ba)