Univerzitet u Tuzli: Preminuo profesor Adem Dautbašić

Bio je angažovan kao stručnjak iz prakse na katedri za Fizikalnu hemiju i Elektrohemiju Tehnološkog fakulteta u Tuzli.


adem dautbasic

U Tuzli je nakon kraće bolesti preminuo 59-godišnji Adem Dautbašić. Kako prenosi portal Politički.ba, Dautbašić je, nažalost, izgubio bitku s infekcijom COVID-19.

Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Na istom fakultetu magistrira i doktorira, te stiče zvanje doktora tehničkih nauka. Od 2012. bio je angažovan kao stručnjak iz prakse na katedri za Fizikalnu hemiju i Elektrohemiju Tehnološkog fakulteta u Tuzli. Obnašao je funkciju člana Komisije za polaganje stručnog ispita nastavnika stručnoteorijske nastave Tuzlanskog kantona, kao i trenera za obuku EU VET 3 projekta u reformi stručno teorijske nastave.

Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kao član Patriotske lige učestvovao je u pripremi odbrane i aktivno je učestvovao u odbrani kao pripadnik Armije RBiH.

 – Umro je dragi profesor s kojim se na društvenim mrežama, od trenutka saznanja za njegovu smrt, opraštaju njegovi učenici iz Mješovite srednje hemijske škole iz Tuzle, s nevjericom da su izgubili svog profesora hemije.

Vjerovatno mnogi od njegovih učenika, pa i oni koji su ga u gradu poznavali kao dobrog, kulturnog i smjernog ‘profesora Adema’ nisu znali koliko porodične tragedije, u sebi nosio ovaj čovjek, koji je 1995. godine, nakon pada Srebrenice lutao brdima od Srebrenice do Zvornika, pa opet do Žepe da bi, konačno nakon 20 dana, stigao u Tuzlu.

Malo ko zna da je profesor Adem stariji brat čuvenih srebreničkih radioamatera, blizanaca, braće Sejada i Senada, s kojima je tog 11. jula 1995. godine krenuo u koloni smrti, da bi se izgubili tokom prvog velikog granatiranja kolone u području Kamenice, bilježi kolegica Hadžić.

Dodala je da su Sejad i Senad, preciznije njihovi posmrtni ostaci, otkriveni u martu 2003. Jedan je pronađen u grobnici u Pilici, a drugi u Novoj kasabi.

 – Profesor Adem Dautbašić umro je u četvrtak uvečer. Otišao je za majkom, ocem i trojicom braće, čiju je sudbinu nikad nije prebolio.

Iza njega ostali su supruga i dvoje predivne djece, dvije neutješne sestre.

– ‘Zvali smo ga babo’ kroz plač mi je kazala Ademova amidžična poznata srebrenička doktorica Fatima Klempić-Dautbašić. Do zadnjeg trenutka, kaže, nadali su se da će pobjediti neman zvana korona. Nije uspio, napisala je Almasa Hadžić.