Univerzitet u Sarajevu promovisao 71 doktora nauka

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakulteta promovisali su 71 doktora nauka


unsa promocija

Promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 24. juna 2021. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali su 71 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– U trenucima kada obilježavamo ovaj vrlo važan događaj uz primjenu posebnih mjera opreza zbog koronavirusa, moramo biti ponosni na naše doktorante koji su svojim odricanjem i trudom postigli najviše akademsko zvanje, poručio je rektor Škrijelj.

Obraćajući se doktorantima rektor Škrijelj je naveo da su odbranom svojih teza kročili u globalni svijet nauke koji nudi razmjenu i transfer savremenih znanja i vještina, te im poručio da iskoristite svoj potencijal i budu generator promjena u društvu.

unsa promocija 2

– Svojim mukotrpnim radom i odricanjem vi ste pozvani da budete lideri u svojim naučnim oblastima i da mijenjate svijet nabolje. Stoga nemojte nikada odustati u tom nastojanju, jer istinski naučnik i intelektualac i jeste onaj koji hoće bolje i drugačije od postojećeg. Nemojte zaboraviti svoj Univerzitet u Sarajevu, jer on je jak onoliko koliko je jaka i njegova unutrašnja snaga, a ta snaga ste upravo vi, naši doktoranti, poručio je rektor Škrijelj, te naglasio da je današnja promocija 71 kandidata i kandidatkinje koji se promoviraju na čast doktora nauka svojevrsna potvrda da će Univerzitet u Sarajevu i u budućnosti biti opredijeljen za produkciju savremenih doktorskih studija koji prate trendove u Evropi i svijetu.

Čestitke doktorantima uputila je prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te im poručila da je sa njima bh. društvo bogatije i da ga oni čine ljepšim.

– Uvjerena sam da ćete upravo vi biti jedna od generacija koja će svjedočiti i imati direktne koristi od naših nastojanja da unaprijedimo visoko obrazovanje i naučno-istraživačko djelovanje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Razvoj društva i poboljšanje kvaliteta života građana nezamislivi su bez razvoja nauke, odnosno naučnog i umjetničkog istraživanja. Nadam se da ćete kao mladi naučnici doprinijeti poboljšanju kvaliteta i podsticanju inovativnosti u nauci, tehnologiji i umjetnosti za dobrobit našeg društva u cjelini, istakla je ministrica Husić-Mehmedović.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao: 13 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 9 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora sigurnosnih i odgojnih nauka, 4 kandidata na čast doktora poljoprivrednih nauka, po 3 kandidata na čast doktora ekonomskih, islamskih, društvenih, historijskih i bioloških nauka, po 2 kandidata na čast doktora lingvističkih, pravnih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih i biotehničkih nauka, te po 1 kandidata na čast doktora književnohistorijskih, psiholoških, književnih, pedagoških, komunikoloških, socioloških, farmaceutskih, zdravstvenih, fizičkih i veterinarskih nauka.

U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se dr. Alma Mujanović Narančić, doktor medicinskih nauka, te istakla da su stečeni doktorati tek početak njihovog naučnog i akademskog puta.

– Ponosni smo, jer smo doktori nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, naglasila je dr. Mujanović Narančić, te dodala:

– Zvanje koje nosimo je priznanje, ali i odgovornost. Kontinuirani rad u cilju doprinosa odgovoru na dominantne izazove današnjice i odlučnost za boljitak jesu i ostaće naše opredjeljenje. I pri tome se nećemo zadovoljiti postignutim, niti pristati na išta manje od izvrsnosti, jer mi smo doktori nauka Univerziteta u Sarajevu.

U čast promoviranih doktora nauka u Narodnom pozorištu je istog dana upriličen Gala koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu kojim se završava sezona Majskih svečanosti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.