Univerzitet u Sarajevu: Preminuo prof.dr. Nihad Hasić

Iskreno saučešće porodici i prijateljima.


prof.dr .Nihad

Dana 22. aprila 2021. godine preminuo je prof. dr. Nihad Hasić, profesor na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (od 1964. do 1992. godine) i Univerziteta u Stockholmu (1994–2004, a nakon toga profesor emeritus).

Sa poštovanjem ga se sjećaju generacije studenata fizike. Akademska zajednica je ostala bez velikoga profesora i čovjeka te u ime svih studenata, profesora i radnika Univerziteta u Sarajevu izražavamo iskreno saučešće članovima porodice profesora Hasića.