UNIBL: Otvoren javni poziv za ERASMUS+ razmjenu studenata na Univerzitetu Saarland

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu Saarland u Njemačkoj.


banner1666
  • Broj dostupnih stipendija: 2
  • Trajanje razmjene: do šest (6) mjeseci
  • Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
  • Ko se može prijaviti: studenti sva tri ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Napomena: studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu Sarland (maksimalno tri stranice).

Advertisements

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 eura (za troškove života),
Putni troškovi do iznosa od 275,00 eura,
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Za konkurs je potrebno dostaviti:

  • Kopiju pasoša
  • CV u Europass formatu
  • Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
  • Prepis ocjena (nominovani kandidati će dostaviti zvanični prevod na engleski jezik)
  • Motivaciono pismo
  • Dokaz o poznavanju njemačkog jezika i/ili engleskog jezika.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, kandidati se mogu obratiti akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Igoru Milinkoviću – igor.milinkovic@pf.unibl.org.

Prijava:

Tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Komisiji Pravnog fakulteta za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja, elektronskom poštom, na adresu: komisija.erasmus@pf.unibl.org

(sa napomenom: za Erasmus+, kreditna razmjena)

Advertisements

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 26. 6. 2021. godine do 12:00 časova.

Napomena: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Postupak odabira:

Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima Pravnog fakulteta o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107.
Odobrene prijave će biti dostavljene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Više informacija na linku.