UNIBL: Javni poziv za ERASMUS+ razmjenu studenata

Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje javni poziv studentima na Erasmus+ program razmjene studenata.


ERASMUS logo unoffic

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetma:

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Potrebna dokumentacija:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša
  2. CV u Europass formatu
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja na linku.

Prijava:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 26.03.2021. godine.

Napomena: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u zimskom semestru akademske 2021/22. godine uz jasno označene preferencije.

Postupak odabira:

  • Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
  • Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  • EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.