UIS: Dogovorena saradnja sa Zavodom za zapošljavanje RS

Na jučer održanom sastanku predstavnika menadžmenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i predstavnika Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske dogovorena je buduća saradnje ove dvije institucije.


Foto: STUDOMAT
Foto: STUDOMAT

Na jučer održanom sastanku predstavnika menadžmenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i predstavnika Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske dogovorena je buduća saradnje ove dvije institucije.

Povod sastanka je potreba Univerziteta u Istočnom Sarajevu za cjelovitim prikazom o zapošljivosti diplomaca, magistara, mastera i doktoranata ovog univerziteta u Republici Srpskoj, BiH, ali i u državama regiona.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Za potrebe Univerziteta Zavod je obradio podatke od 1992. do 2014. godine kojim su obuhvaćeni svi diplomci Univerziteta.

Na sastanku je dogovoreno potpisivanje sporazuma o razumijevanju koji će obuhvatiti medjusobnu razmjenu informacija o nezaposlenim diplomcima i saradnju na zajedničkim prpjektima gdje bi Univerzitet u Istočnom Sarajevu Zavodu za zapošljavanje pružio stručnu i tehničku pomoć.

Dogovorena je i realizacija istraživanja na temu koliko diplomaca Univerziteta se zapošljava uz pomoć Zavoda.

Sastanku su prisustvovali rektor Univerziteta prof. dr Radoslav Grujić, prorektor za nastavu i ljudske resurse prof. dr Ranko Božičković, prorektor za medjunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić, prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport mr Sandra Ivanović i izvršni direktor Zavoda za zapošljavanje Aleksandra Simović.

(ues.rs.ba)