U BiH 10 posto više žena završilo fakultet u odnosu na muškarce

U 2020. godini u Bosni i Hercegovini za 10,8% više žena starosti od 30 do 34 godine završilo visoko obrazovanje u odnosu na muškarce.


azra i rektorica
UNTZ

Prema statističkim podacima, zadnjih godina, bilježi se napredak po pitanju rodne ravnopravnosti u većini oblasti rekla je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH na promociji publikacije „Žene i muškarci u BiH“ koja je održana u okviru projekta „EU podrška za rodnu ravnopravnost“ koju financira Europska unija, a implementira UN Women u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH.

Prema statističkim podacima, zadnjih godina, bilježi se napredak po pitanju rodne ravnopravnosti u većini oblasti rekla je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH na promociji publikacije „Žene i muškarci u BiH“ koja je održana u okviru projekta „EU podrška za rodnu ravnopravnost“ koju financira Europska unija, a implementira UN Women u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH.

 – Agencija za statistiku BiH u svakom novom izdanju publikacije nastoji prikupiti i objaviti i neke nove, dodatne podatke i unaprijediti i vizualni prikaz podataka. Tako smo prvi put u ovom izdanju publikacije Žene i muškarci u BiH objavili i podatke o postignuću u visokom obrazovanju gdje nam je prosjek u skladu sa EU prosjekom. To znači da je u 2020. godini u Bosni i Hercegovini za 10,8% više žena starosti od 30 do 34 godine završilo visoko obrazovanje (fakultete/akademije/univerzitete) u odnosu na muškarce.

Drugi novi podatak je da se Bosna i Hercegovina nalazi na dnu ljestvice u Evropi po korištenju digitalnih vještina. Kod nas je u 2020. godini 20% žena i 29% muškaraca imalo osnovne ili više digitalne vještine, dok je prosjek 27 zemalja EU iznosio 54% za žene i 58% za muškarce. Osim podataka iz ekonomsko-socijalnih oblasti, Agencija za statistiku BiH je također prvi put u ovoj publikaciji objavila i neke od podataka iz oblasti demokracije i vladavine prava. Interesantan je na primjer podatak da je među članovima upravnih odbora sportskih saveza u BiH u 2020. godini bilo samo 5,6% žena. Nijedna žena nije bila predsjednica upravnog odbora sportskog saveza, dok je od 17 zamjenika predsjedavajućeg upravnog odbora bila samo jedna žena. Ovi podaci su bazirani na uzorku od deset najviše financiranih Olimpijskih sportova u BiH, a uključuju sljedeće sportske saveze: taekwondo, biciklizam, judo, atletika, tenis, boks, košarka, hokej na ledu, klizanje i odbojka, kazala je Vesna Ćužić direktorica Agencije za statistiku BiH, piše Raport.ba.

Na osnovu ovako konkretnih podataka, istakla je Ćužić kreatori politika u Bosni i Hercegovini mogu raditi analize, planirati i realizirati mjere za poboljšanja.

Dakle u oblasti obrazovanja kreatori politika mogu poduzimati mjere za zadržavanje ili unapređenje dostignutog stanja, dok u se u IT oblasti mogu poduzimati mjere da se smanji trenutni jaz u odnosu na EU prosjek.

Upravo iz tog razloga kako je pojasnila Ćužić, održana je promocija publikacije Žene i muškarci u BiH s ciljem podizanja svjesnosti kreatora politika u institucijama, akademskoj zajednici, kao i široj javnosti u Bosni i Hercegovini o važnosti rodne statistike i rodne ravnopravnosti.

Zbog čega?

Zbog toga što su institucije svih nivoa vlasti i svi drugi kreatori politika razvoja u bilo kojoj oblasti društveno ekonomskog djelovanja obavezni, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti BiH, kreirati jednake mogućnosti svim građankama i građanima i jednak pristup uslugama i poslovima u svim oblastima, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi.

Osim toga, imaju i zakonsku obavezu da prate stanje u svojoj oblasti i poduzimaju mjere za poboljšana.

 – U tom kontekstu, publikacija Žene i muškarci u BiH daje sažet prikaz ključnih podataka iz većine statističkih oblasti prikazanih prema spolu tako da zbog svoje jasnoće, konciznosti i preglednosti može poslužiti kao priručnik u radu svih onih koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti. Prednost ovako prikazanih podatak je što omogućavaju praćenje trendova u određenoj oblasti i što se mogu uspoređivati sa stanjem u zemljama EU, istakla je Ćužić.

Na kraju, Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH je napomenula da unapređenje rodne statistike zavisi i od podataka dobivenih iz izvještajnih jedinica.

Određene institucije, koje su u statističkom smislu izvještajne jedinice Agencije za statistiku BiH, nisu u mogućnosti dostavljati sve relevantne pokazatelje razvrstane po spolu.

Ali, naglašava da se i u tom segmentu prikupljanja podataka bilježi određeni napredak, tako da je sve više institucija koje prelaskom na elektronske evidencije i sustavnim vođenjem podataka, raspolažu i sa podacima iskazanim po spolu.