Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kvalificirao se među 35 najboljih pravnih fakulteta na svijetu iz oblasti medijskog prava

Od 4. do 6. decembra 2019. godine klub „Iudex“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je učestvovao na VIII regionalnom takmičenju pravnih fakulteta iz država Južne i Istočne Evrope (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Italija, Malta, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Slovenija) iz oblasti medijskog prava. Takmičenje je održano u Budimpešti.


received 3083617468333116

Klub „Iudex“ su čini sljedeći studenti i studentice: Zerina Ramović, Hamza Begić, Selma Memagić, Adna Škamo, Kerim Šahman i Hana Alkić. Studente su za takmičenje pripremali asistenti Nasir Muftić, LLM, i Harun Išerić, MA iur, prenosi unsa.ba.

Takmičenje je jedno od osam regionalnih takmičenja, a čiji se najuspješniji timovi kvalificiraju na svjetsko takmičenje koje se održava u Oxfordu (Ujedinjeno Kraljevstvo). Takmičenja, punog naziva „Price Media Law Moot Court Competition”, organizira Univerzitet u Oxfordu, tj. njegov Institut za ljudska prava Bonavero.

Dva su sastavna dijela takmičenja: pisani i usmeni. Tokom pisane faze studenti pripremaju pisane podneske u ime aplikanta i države kojoj se stavlja na teret kršenje prava i sloboda zagarantiranih Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. U usmenoj fazi studenti simuliraju suđenje pred Univerzalnim sudom za ljudska prava, iznoseći i braneći svoje argumente protiv suparničkog tima, pred sudijama koji su istaknuti pravnici iz oblasti medijskog prava, slobode govora i zaštite privatnosti (posebno u online svijetu). Hipotetički slučaj ovogodišnjeg takmičenja se ticao aktuelne teme govora mržnje i zaštite privatnosti na internetu.

Nakon uspješnog sukobljavanja argumenata sa kolegama iz Mađarske, Rusije, Grčke, Hrvatske i Albanije, a pred sudijama – pravnicima praktičarima i teoretičarima iz država Jugoistočne Evrope, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su se plasirali na svjetsko takmičenje, kao četvrta ekipa iz Bosne i Hercegovine kojoj je to uspjelo od 2008. godine, kada je takmičenje uspostavljeno. Tokom takmičenja sudije su posebno pohvalile izuzetne vještine pravnog logiciranja, argumentiranja i govorništva studenata/ica Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Svjetsko takmičenje, koje će okupiti 35 najboljih svjetskih pravnih fakulteta, bit će održano od 30. marta do 3. aprila 2020. godine u Oxfordu.

Prethodno je Pravni fakultet u Sarajevu učestvovao dva puta na svjetskom takmičenju iz medijskog prava i to 2013. i 2015. godine.

Finansijsku podršku učešću na takmičenju su pružile i sarajevske općine Centar i Stari Grad, potom općine Hadžići, Kakanj, Živinice i Jajce.

(STUDOMAT.ba)