Tim Pravnog fakulteta u Sarajevu na takmičenju “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“

“Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“ je takmičenje međunarodnog karaktera, koje podrazumijeva simulaciju suđenja iz oblasti medijskog prava, sa posebnim fokusom na pitanja slobode izražavanja i informacijskih tehnologija u društvu.


Tim Pravnog fakulteta u Sarajevu na takmicenju Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition

Tim Pravnog fakulteta u Sarajevu se od 01.12. do 03.12.2022. takmiči u okviru regionalne runde “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“ za Centralnu i Istočnu Evropu, koja se održava na Pravnom fakultetu Univerziteta ELTE u Budimpešti.

“Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“ je takmičenje međunarodnog karaktera, koje podrazumijeva simulaciju suđenja iz oblasti medijskog prava, sa posebnim fokusom na pitanja slobode izražavanja i informacijskih tehnologija u društvu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Takmičenje je organizovano na način da studenti i studentice komparativno istražuju pravne standarde na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razvijaju svoje argumente (u pisanoj i usmenoj formi) o najsavremenijim pitanjima medijskog prava i primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u konkretnom hipotetičkom slučaju.

Tim Pravnog fakulteta u Sarajevu na takmicenju Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition 2

Takmičenje se sastoji od sedam regionalnih rundi (Južna Azija, Azija-Pacifik, Jugoistočna Evropa, Centralna i Istočna Evropa, Bliski istok, Afrika i Amerika) i selektivne međunarodne runde održane u Oxfordu.

U prethodnim godinama tim Pravnog fakulteta je zabilježio odlične uspjehe, od kojih je naveći ostvaren 2021. godine, osvajanjem prvog mjesta na regionalnoj rundi takmičenja i 8. mjesta u međunarodnoj, finalnoj rundi u Oxfordu u konkurenciji 80 pravnih fakulteta iz cijelog svijeta.

Ove godine, dvoje članova prošlogodišnjeg tima, Enida Dučić i Din Buljević, su sudije na regionalnoj rundi u Budimpešti.

Trenersko-studentski tim je u sastavu treneri viši asistenti Tahir Herenda i Nasir Muftić i asistentica Adna Škamo, te studenti i studentice Abela Rastoder, Maša Fazlić, Sanin Delalić i Petar Lučić.