TI BiH: Konkurs za crteže i karikature o korupciji u BiH

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), nevladina organizaciji čija misija je borba protiv korupcije u BiH, provodi projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem podizanja svijesti o korupciji i njenim posljedicama po društvo Bosne i Hercegovine, kao i podsticanja aktivizma mladih u borbi protiv korupcije.


Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), nevladina organizaciji čija misija je borba protiv korupcije u BiH, provodi projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem podizanja svijesti o korupciji i njenim posljedicama po društvo Bosne i Hercegovine, kao i podsticanja aktivizma mladih u borbi protiv korupcije.

transparency international bihU okviru ovog projekta, TI BiH će organizovati izložbe karikatura i crteža koji prikazuju probleme korupcije i mehanizme borbe protiv korupcije, koje će biti održane u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru.

S tim ciljem, TI BiH raspisuje nagradni konkurs za crteže i karikature na temu korupcije u BiH i poziva sve zainteresovane da svoje radove pošalju najkasnije do 15. januara 2013. godine. Pravo prijave na konkurs imaju svi građani Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina.

Deset najboljih autora biće nagrađeno novčanom nagradom u iznosu od 400 KM i izloženo na izložbama, te objavljeno u biltenu povodom izložbe. Prednost će imati radovi koji na originalan i satiričan način predstavljaju problem korupcije, njene posljedice i prisutnost u BiH.

Komisija koja će vršiti selekciju radova biće sačinjena od predstavnika TI BiH, Ambasade SAD i predstavnika umjetničke zajednice, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije 10 dana po završetku konkursa.

Adresa za dostavljanje radova je: Transparency International BiH, Gajeva 2, 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu ikorajlic@ti-bih.org u formatu visoke rezolucije koji je svojom veličinom pogodan za štampanje i izložbu, sa naznakom “Za nagradni konkurs”. Uz radove, neophodno je dostaviti podatke o autoru (adresa i broj telefona).

Sve dodatne informacije o Nagradnom konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 051/216-928.

(eTrafika.net)