Test opažanja: Možete li pronaći mačku na slici?

Gdje se sakrila mala maca?


macka 1

Danas vam donosimo jednu zanimljivu mozgalicu koja je ujedno i svojevrstan test opažanja jer se od vas traži da uočite predmete/živa bića koje “na prvu” nećete primijetiti na ovoj slici.

Ništa neobično neće biti ni ako se dobro napatite prilikom traženja zadanih pojmova jer su u slici inkorporirani tako da se ne ističu pretjerano nego se morate potruditi da ih pronađete.

Na ovoj slici nalaze se brojne životinje. Možete li na slici pronaći mačku?

macka 2

Ako niste uspjeli da pronađete mačku na ovoj slici, pogledajte rješenje na narednoj stranici…