Test opažanja: Koliko trouglova vidite na slici?

Koliko ste trouglova izbrojali?


Rješenje

7412d75e57a65ab215f8ea19c9.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Studentska mozgalica: Koje je rješenje zadatka sa slike?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.