Test opažanja: Koja posuda će se prva napuniti?

Koja posuda će se prva napuniti vodom?


Rješenje

Screenshot 2
Foto: Brightside