Takmičenje u pisanju eseja na temu “Govor mržnje na internetu”

Takmičenje u pisanju eseja na temu "Online Hate Speech" ("Govor mržnje na internetu") ELSA International sprovodi u saradnji sa Vijećem Evrope, te pruža mogućnost svim učesnicima da doprinesu podizanje svijesti o zaštiti ljudskih prava na internetu, kao i mogućnost da njihovi radovi budu objavljeni i nagrađeni od strane Vijeća Evrope.


elsa esej

Takmičenje u pisanju eseja na temu “Online Hate Speech” (“Govor mržnje na internetu”) ELSA International  sprovodi u saradnji sa Vijećem Evrope, te pruža mogućnost svim učesnicima da doprinesu podizanje svijesti o zaštiti ljudskih prava na internetu, kao i mogućnost da njihovi radovi budu objavljeni i nagrađeni od strane Vijeća Evrope.

elsa_esejOvo je odlična prilika za vaš veliki korak naprijed pri stručnom usavršavanju i sticanju iskustva o aktuelnoj temi u međunarodnoj sferi.

Tema esejskog takmičenja je “Govor mržnje na internetu: ljudsko pravo ili krivično djelo?” Tokom izrade eseja, neophodno je odgovoriti na sljedeće pravno pitanje o virtualnom svijetu: “Ko je odgovoran za online govor mržnje i koja zakonodavstva postoje, a koja se mogu primijeniti da bi se protiv govora mržnje na internetu reagovalo, suprostavilo, te da bi se isti adekvatno kaznio?”

Ovo esejsko takmičenje je otvoreno za sve studente prava iz svih država članica Vijeća Evrope, tj. i za naše studente prava i mlade diplomirane pravnike. Rok za slanje radova je 18. mart.

Za više informacija o samom takmičenju kao i o načinu izrade radova i adrese na koju se isti moraju slati, posjetite web stranicu ELSA-e International i kampanje Vijeća Evrope: http://www.elsa.org/projects/onlinehatespeech/

(STUDOMAT.ba)