Svjetski jezici koje je najteže savladati

Jezik je osnova ljudske komunikacije i sporazumijevanja, stoga je i poznavanje različitih jezika vrlo korisna vještina, no postoje jezici koje je iznimno teško savladati.


Foreign Language Speaking Skills

Diljem svijeta ljudi razgovaraju na različite načine, sporazumijevaju se, ali i uče nove jezike. Prilagodljivost i sposobnost za učenje neke su od najboljih kvaliteta čovjekove prirode, no u savladavanju određenih sadržaja postoje poteškoće, a ovi jezici zasigurno su neki od problematičnih materijala za naučiti.

Iako je ogroman broj ljudi kojima su ovi jezici maternji, oni su noćna mora za strance.

Lista najtežih jezika svijeta:

1. Kineski
2. Arapski
3. Ruski
4. Islandski
5. Hindu
6. Mađarski
7. Bosanski
8. Japanski
9. Grčki
10. Poljski