Sveučilište u Mostaru u mjesec dana daje skoro pola miliona KM za javne nabavke

Pogledajte šta sve nabavlja Sveučilište u Mostaru za potrebe studenata.


sum

Sveučilište u Mostaru samo tokom mjeseca aprila raspisalo je i dodijelilo ugovore za javne nabave vrijedne 467.691 maraka. Tako će robotička oprema za potrebe učionica na Sveučilištu, objavljeno je 30. aprila, koštat će 11 hiljada maraka.

Ime ponuđača trebalo bi biti poznato 11. maja. Potom bi ponuđači za nabavu knjiga za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija (FZS) i Medicinskog fakulteta (MF) trebali biti poznati 10. maja, objavljeno je u nabavi. Za FZS će knjige biti vrijedne 10.100 KM, a za MF 7.646 maraka. Nabava je na PJN objavljena 27. aprila.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Reagensi za određivanje mutacije gena MTHFR za projekt: Mutacija gena za mthfrc677t i koncentracije vitamina B12, folne kiseline, homociteina i visoko osjetljivog CRP-a kod trudnica s gestacijskim dijabetesom koštat će 2.200 KM.

Ponuđač se trebao znati 27. aprila, a na PJN je objavljena obavijest 15. aprila. Laboratorijska i mjerna oprema za potrebe Građevinskog fakulteta u okviru Erasmus+ i projekta BK STON kupljena je za 24.300 KM od O-MEGA-III d.o.o. Sarajevo te od IMTEC d.o.o. Sarajevo za 36.445 KM.

Odluka o izboru objavljena je 26. aprila. Radovi na rekonstrukciji prostorija u prizemlju zgrade Medicinskog fakulteta koštat će 194.092 KM. Izvođač radova je tvrtka DOM-90 iz Čitluka, a odluku o nabavi su objavili 22. aprila.

Rušenja objekta radit će se na kampusu u Rodoču. Radove će izvoditi tvrtka ARIDOS d.o.o. Mostar za 46.500 KM. Odluka o izboru objavljena je 19. aprila. Godišnji ugovor za hotelske usluge u Neumu za potrebe Sveučilišta dodijeljen je HTP “Neum” – Grand hotel Neum za 66.472 KM, a objavljen je 12. aprila.

Oglašavanje u dnevnom tisku za potrebe ustrojbenih jedinica i rektorata za razdoblje od 18. marta 2021. do 17. marta 2023. godine, kao i ranije, dodijeljeno je Večernjem listu BiH. Ugovor je vrijedan 50.000 KM te je objavljen na PJN 8. aprila. Kroz dva LOT-a nabavlja se roba za potrebe laboratorija Medicinskoga fakulteta, prenosi Bljesak.

Reagensi za izolaciju leukocita iz tkivnog materijala za potrebe provedbe projekta koji koštaju 13.786 KM i nabavljeni su od tvrtke Mikro+Polo d.o.o. Nabava kemikalija za potrebe provedbe istog projekta nabavlja tvrtka Sedžan Ingenering d.o.o. za 5.150 KM. Odluka je objavljena 6. aprila.

Inače, Senat Sveučilišta nedavno je donio odluku o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2021./22. godine, kao i prijedlog odluke o visini školarina i upisnina.