SVEMO: Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2014/2015. godine

Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisao je Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2014/2015. godine.


sve mo cover

Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisao je Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2014/2015. godine.

Prijave za upis primaju se:

  • za I. (srpanjski) razredbeni rok od 23. lipnja do 27. lipnja 2014. godine
  • za II. (rujanski) razredbeni rok od 1. do 5. rujna 2014. godine.

Prijave za II. rok primat će se samo za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon prvog (I) roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnim pločama članica Sveučilišta u Mostaru.

Kompletan tekst Natječaja, te opis kompetencija koje se stječu završetkom preddiplomskih i diplomskih studija, može se preuzeti ovdje.

[divider]

> Facebook: Sveučilište u Mostaru – pratite aktuelnosti s vašeg Sveučilišta!

[divider]

(sve-mo.ba)