Sutra konferencija o strateškom razvoju visokog obrazovanja u BiH

Konferencija koja će označiti početak implementacije projekta podrške reforme visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kojeg pokreću Delegacija Evropske unije u BiH i Vijeće Evrope u BiH, bit će upriličena sutra, 12. juna, u Sarajevu.


obrazovanje u bih

Konferencija koja će označiti početak implementacije projekta podrške reforme visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kojeg pokreću Delegacija Evropske unije u BiH i Vijeće Evrope u BiH, bit će upriličena sutra, 12. juna, u Sarajevu.

obrazovanje u bihOvaj skup trebao bi poslužiti kao platforma za konsultacije između različitih aktera i partnera: akademske zajednice, studentskih unija, ministara obrazovanja, biroa za zapošljavanje, agencija za statistiku, međunarodnih organizacija, trgovinskih komora i sindikata, saopšteno je danas iz Ureda Vijeća Evrope u BiH.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Deset godina nakon što se BiH pridružila Bolonjskom procesu, konferencija će pružiti pregled problema, prioriteta i postignutog napretka u reformi visokog obrazovanja u BiH u posljednjih deset godina.

Očekuje se da će konferencija pomoći u identificiranju ključnih pitanja koja se trebaju tretirati u novom projektu koji finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, te konkretnim prijedlozima za fokus i realizaciju projekta kao i njegovu interakciju sa vlastima, akademskom zajednicom i ostalim partnerima i inicijativama u BiH.

Projekt bi trebao pomoći BiH da ostvari jedan od deklariranih ciljeva u strateškom planu razvoj za obrazovanje 2008-2015. – puno pristupanje Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Fokus ovog projekta bit će izrada prioriteta za strateški razvoj visokog obrazovanja u BiH nakon 2015. godine, na osnovu analize sektora koja će se uraditi u projektu te izrada predmetnih deskriptora (benchmark statements) i standarda zanimanja u pet naučnih polja za niz zanimanja.

Projekat će time povezati visokoškolske kvalifikacije sa zanimanjima te pružiti dobru praksu za jačanje zapošljivosti diplomiranih studenata u BiH i doprinijeti implementaciji Okvira visokoškolskih kvalifikacija BiH.

Projekt “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standardi kvalifikacija” je pokrenut na zahtjev vlasti BiH i trajat će dvije godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.115.000 eura od čega Evropska unija finansira million eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2011) i Vijeće Evrope, koje provodi projekt, u iznosu od 115.000 eura.

(fena/novovrijeme.ba)