STUDOMAT.TV by haloo: Znate li šta je Mozartov efekt?

Muzika salzburškog genija dokazano poboljšava koncentraciju, zagrijava vijuge i stimulira mozak.


YT Jeste liu znali.mp4 snapshot 00.09.798

Većina ljudi zna da muzika na različite načine utječe na procese u mozgu, aktivirajući prvenstveno centre koji su zaslužni za obradu tonova. Također utječe na raspoloženje, daje energiju ili nas pak opušta. Međutim, muzika austrijskog majstora na moždane procese djeluje na jedan sasvim drugačiji način. Muzika salzburškog genija dokazano poboljšava koncentraciju, zagrijava vijuge i stimulira mozak. Ta je pojava poznata pod nazivom Mozartov efekt.

Fizičar i neurobiolog George Bernard Shaw primijetio je da se slušanjem Mozartove muzike poboljšava sposobnost razmišljanja, pa je proveo pokus kojim je ispitivao koji su dijelovi mozga aktivirani u trenutku kad muzika dospije u uho.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nalazi su pokazali da je Mozartova muzika izuzetak, budući da se glasnoća tona u njegovim djelima izmjenjuje u razmaku od tačno 30 sekundi, što je jednako uzorku moždanih valova. Upravo zbog toga sinhroniziraju se lijeva i desna polovica mozga, što dovodi do opuštanja, poboljšavanja koncentracije i sposobnosti razmišljanja.

Na taj način Mozartova muzika pomaže zagrijati mozak, te pomaže određenim složenim neuronskim obrascima koji sudjeluju u višim moždanim aktivnostima kao što su matematika i šah, utvrdio je Shaw.

Zaključak je jasan, prije učenja uživajte u Mozartovim remek djelima.