STUDOMAT.TV by haloo: Redovni studenti će moći zasnovati radni odnos i zadržati status redovnog studenta na budžetu

Homework Hub je bio domaćin javne diskusije o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo sa ministricom Aleksandrom Nikolić i studentima.


Javna rasprava Zakon o visokom obrazovanju KS 6
Javna diskusija o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo sa ministricom Aleksandrom Nikolić i studentima / Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT

Studenti su imali priliku da iznesu svoje mišljenje o Nacrtu zakona, postave pitanja ministrici, te da kroz razgovor sa ministricom pokušaju pronaći adekvatna rješenja koja se tiču bolje organizacije visokoškolskog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

STUDOMAT ekipa je razgovarala sa Azrom Ivazović, pomoćnicom ministrice za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo i Elmom Slabić, studenticom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Šta naše sagovornice misle o odredbama Nacrta novog Zakona o visokom obrazovanju koje regulišu zapošljavanje redovnih studenata pročitajte i pogledajte u nastavku.

Ministrica Nikolić za STUDOMAT.TV: “Studentski rad stavljamo u okvire Zakona i štitimo studente”

Zapošljavanje redovnih studenata

Visoke cijene školarina, studentskog smještaja, režija, hrane i udžbenika su problemi sa kojima se susreće većina studenata. Troškovi posebno pogađaju studente koji ne studiraju u svom gradu i prinuđeni su da unajmljuju stanove ili žive u studentskim domovima. Jedan od načina za prevazilaženje ovog problema su studentski poslovi koje studenti mogu raditi za vrijeme studija. Međutim, mala ponuda poslova, zakonska neuređenost, te oglasi kojima je jedini cilj dobijanje “jeftine radne snage” i izrabljivanje studenata dodatno otežavaju studentima povećanje nihovog studentskog budžeta.

Nemogućnost zaposlenja za vrijeme studija, osim negativnog utjecaja na finansije i kvalitet života za vrijeme studiranja, studentima otežava pronalazak posla nakon završetka studija. Svake godine stotine diplomaca su u potrazi za poslom, a da pri tome za vrijeme studija nisu stekli nikakvo radno iskustvo, što predstavlja otežavajuću okolnost kako bi pronašli svoje mjesto na tržištu rada.

Nacrt novog Zakona o visokom obrazovanju, između ostalog, predviđa da studenti mogu zasnovati radni odnos i tokom njihovog redovnog studija.

Javna rasprava Zakon o visokom obrazovanju KS 6

Prepoznatljivost na tržištu rada

– Nacrtom, a poslije Zakonom, će nam se pružiti mogućnost za sticanjem radnog iskustva, staža, znanja i vještina, koje će doprinijeti zapošljivosti. Studenti ovo zaista trebaju prepoznati kao priliku i iskoristiti je, rekla je Elma Slabić, studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Elma Slabic
Elma Slabić, Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT

Nacrt Zakona o visokom obrazovanju KS daje mogućnost redovnim studentima da se zaposle

– Nacrt Zakona o visokom obrazovanju KS daje mogućnost redovnim studentima da se zaposle. Ovaj Nacrt Zakona prepoznaje studentski ugovor o radu za redovne studente. Organizaciona jedinica visokoškolske ustanove će imati mogućnost da zaključi ugovor sa poslodavcem i redovnim studentom kojim će biti regulisani međusobna prava i obaveze, kazala je Azra Ivazović, pomoćnica ministrice za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo.

azra ivazovic
Azra Ivazović, Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT

– Ministarstvo je ovom zakonskom odredbom imalo intenciju da studente potakne na rad kako bi bili prepoznatljivi na tržištu rada. Na ovaj način će i redovni studenti imati ovu mogućnost, a da pri tome zadrže status redovnog studenta na budžetu, dodala je pomoćnica ministrice Azra Ivazović.