Studentska mozgalica: Šta je pogrešno na ovoj slici?

Možete li pronaći sve greške?


Rješenje

1d22c8557d837680dd6c402cfb.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.