Studentska mozgalica: Možete li pronaći tri greške?

Na slici se nalaze tri studenta koji spremaju ispite, ali se nalaze i tri greške. Možete li pronaći greške za 30 sekundi?


Rješenje

Na slici se nalaze tri greške: gospođa na slici koja se nalazi na zidu nema cipelu, zalazak sunca ne može biti u 12 sati, student koji svira gitaru ima različite rukave.

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica: Studenti, koje je rješenje zadatka?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.