Studentska mozgalica: Možete li pronaći mačku među sovama?

Možete li riješiti današnju mozgalicu?


Rješenje

sova macka mozgalica 1
Foto: Radio Sarajevo