Studentica medicine Adna Hanić postala ambasador najvećeg kongresa studenata u Istočnoj Evropi

BiH ima svog predstavnika na najvećem kongresu studenata u Istočnoj Evropi.


Foto: Studomat.ba
Foto: Studomat.ba

Studentica Europskog univerziteta “Kallos” Tuzla sa Medicinskog fakulteta Adna Hanić postala je Ambasador BIMCO-a 2021.

BIMCO je najveći internacionalni medicinski i farmaceutski Kongres studenata i mladih znanstvenika u Istočnoj Evropi.

Adna Hanić je ostvarila saradnju sa Incision BIH kao ambasador ispred Europskog univerziteta “Kallos” Tuzla sa ciljem promovisanja globalne hirurgije, zajedno sa studentima.