Studenti Univerziteta u Sarajevu učestvovali na UNICA Studentskoj konferenciji u Lisabonu

Na konferenciji je usvojena UNICA studentska deklaracija 2021 koja izražava stav i predlaže rješenja za sve teme koje su obradili studenti UNICA-e.


unica

Univerzitet u Sarajevu, kao članica Asocijacije univerziteta glavnih gradova Evrope (UNICA), učesnik je u desetoj studentskoj konferenciji koju je organizirala ova Asocijacija u saradnji sa Univerzitetom Nova Lisboa (Portugal).

Konferencija je održana u periodu 18-21. juli 2021. godine u Lisabonu (Portugal) u online formi.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Studentice drugog ciklusa studija Nadina Muslić sa Ekonomskog fakulteta i Zerina Čopra sa Fakulteta političkih nauka zajedno sa prorektoricom za međunarodnu saradnju prof. dr. Enitom Nakaš predstavljale su Univerzitet u Sarajevu.

Tema konferencije bila je Transformacija univerziteta u periodu nakon COVID–19, a unutar ove teme organizovani su sljedeći tematski forumi:

  • Science in the city
  • Equal, diverse and inclusive universities
  • Europe’s position in world’s politics
  • Social media and European societies
  • More sustainable societies: the role of universities
  • International students: engaging with local communities
  • How can Universities and cities work together to improve students’ life?
  • Formal and informal learning: Innovative pedagogical approaches prompted by the COVID-19 crisis
  • Inter-disciplinary and trans-disciplinary education
  • Jobs in the digital society: the role of universities

Na konferenciji je usvojena UNICA studentska deklaracija 2021 koja izražava stav i predlaže rješenja za sve teme koje su obradili studenti UNICA-e. Deklaracija je dostupna javnosti na linku UNICA Student Declaration 2021.

Pozivamo studente da se i ubuduće aktivno uključuju u međunarodne studentske konferencije.