Studenti u Mostaru dobijaju iskaznice i e-indeks: Nema više čekanja u redovima, lakša provjera prisustva studenata na predavanju

Uvođenjem sveučilišne iskaznice omogućit će se brži i jednostavniji rad studentske službe, kao i lakša provjera prisustva studenata na predavanju.


Foto: Dnevni.ba
Foto: Dnevni.ba

Sveučilište u Mostaru gradi e-Sveučilište, razdoblje koje počinje upravo uvođenjem sveučilišne iskaznice, čime će se omogućiti brži i jednostavniji rad.

Na 377. sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru usvojen je Pravilnik o sveučilišnim ispravama koje će Sveučilište u Mostaru izdavati studentima, akademskom osoblju angažiranom na Sveučilištu i nenastavnom osoblju u radnom odnosu na Sveučilištu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Sveučilišne isprave u smislu ovog Pravilnika su sveučilišna iskaznica koja se izdaje u fizičkom i elektroničkom obliku te studentska knjižica koja se izdaje u elektroničkom obliku (e-indeks), javio je u nedjelju Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT).

Iskaznice će omogućavati pristup brojnim aktivnostima i lokacijama u kampusu te će imati NFC čip kojim se može kontrolirati ulaz u zgrade, kancelarije i na parking. Uz to, iskaznice omogućavaju nastavnicima i identifikaciju učenika, kao i provjeru statusa studenta putem QR koda.

Sa zajednicom većom od 11.000 studenata i 1.000 nastavnika i osoblja, iskaznica će služiti kao sredstvo za identifikaciju članova zajednice Sveučilišta u Mostaru.

Studentski centar Mostar će za svoje usluge koje pruža studentima koristiti Informacijski sistem sveučilišnih iskaznica – ISSI (issi.sum.ba) i sveučilišne iskaznice. ISSI je razvio Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru, a to je sistem u kojem se evidentiraju zahtjevi i sve promjene u vezi sa sveučilišnim iskaznicama, piše Dnevni.ba.

Iskaznica i e-indeks izdaju se svakom redovnom i vanrednom studentu preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, preddiplomskih, poslijediplomskih (doktorskih) i poslijediplomskih specijalističkih studija, prilikom upisa na studijski program.

Sveučilište u Mostaru biti prvi univerzitet u regiji koje će uvesti ovakav oblik identifikacije studenata te kako će sveučilišna iskaznica biti dio projekta Evropske studentske iskaznice kojim je studentima omogućeno jednostavno i sigurno identificiranje i registriranje elektroničkim putem na visokoškolskim ustanovama u Evropi.