Studenti Medicinskog fakulteta UNIBL u posjeti Organizaciji UDAS

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa amputircima koji su preživjeli traumu gubitka ekstremiteta.


udas
Foto: UDAS

Studenti treće godine, smjer fizioterapeut Banja Luka posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca.

Studentima je prezentovan rad Organizacije od njenog osnivanja do danas, izazove sa kojima se Organizacija susretala, kao i ključne probleme sa kojima se svakodnevno susreću amputirana lica. Takođe, studentima je ukazao na veliku i značajnu ulogu fizioterapeuta u procesu oporavka od trauma, nakon amputacije odnosno gubitka dijela ekstremiteta kroz koju prolazi svaki amputirac, prenosi Udas.rs.ba.

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa članovima UDAS-a, amputircima, koji su preživjeli traumu gubitka ekstremiteta.

Oni su sa studetima podijelili svoja lična iskustva nakon preživljene trauma, govorili su o životu sa amutacijom, važnosti kvalitetne integraciji u društvenu zajednicu, kao i važnosti uloge porodice u procesu oporavka, te odnosa društva prema osobama sa invaliditetom.