Studenti iz BiH kao dio svjetske akademske zajednice

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), od svog osnivanja pa do danas, svoje razvojne potencijale usmjerava u internacionalizaciju svojih studenata kroz razne međunarodne programe, a koji obuhvaćaju razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnoga osoblja, te učešće u međunarodnim programima i projektima u području visokog obrazovanja. Pored savremenog kampusa, kvalitetnog obrazovanja na visokom nivou, mnogobrojnih priznanja i akreditacija, najbolja potvrda uspjeha su upravo IUS diplomanti.


ius

Iako je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini takva da ne nudi širok spektar zaposlenja za mlade ljude, cilj IUS-a uz kvalitetno obrazovanje je usmjeriti studente na samostalnost u radu, liderstvo,  poduzetništvo i njihov daljni lični razvoj.

Mnogi diplomanti IUS-a su već izgrađene ličnosti sa uspješnim karijerama, a neki su tek zakoračili na put ostvarivanja svojih ciljeva. Ajnura Akbaş, Semir Džebo i Alija Bajramović su tri veoma uspješna bivša studenta IUS-a koji su nastavili svoja akademska putovanja na prestižnim evropskim univerzitetima.

Ajnura Akbaş je diplomirala na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka, odsjek Političkih nauka. Iskoristila je priliku odlaska na Univerzitet u Londonu gdje trenutno radi istraživanje za magistarsku tezu na Odsjeku za istoriju na Royal Holloway.

– Za razvoj društva bitan je kvalitet studenata iz akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i upoređujući sa obrazovnim sistemom Velike Britanije, moram naglasiti njihov fokus na mogućnosti umrežavanja – nešto što nedostaje u obrazovnom sistemu u BiH, rekla je Akbaş.

Akbaş smatra da institucije poput IUS-a pomažu u modernizaciji obrazovanja u BiH i njegovog otvaranja prema svijetu.

Semir Džebo, diplomant IUS-a iz Bosne i Hercegovine magistrirao je na Međunarodnim odnosima na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Vođen svojom strašću prema međunarodnoj politici, odlučio je da se akademski razvija u međunarodnom okruženju na jednom od najboljih univerziteta u Evropi. Džebo naglašava da ga je IUS, kroz edukaciju koju pruža, potrebnu literaturu i dostavljene materijale pa do vannastavnih aktivnosti, pripremio za dalje diplomske studije.

– Vjerujem da ću uskoro nastaviti sa svojim doktoratom i započeti svoju karijeru u akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, naglasio je Džebo.

Alija Bajramović je svoju edukaciju nastavio na jednom od najboljih tehničkih fakulteta u Francuskoj – Ecole Polytechnique univerzitetu u Parizu, studijski program Obnovljive energije. Bajramović vjeruje da studij izvan domovine sa sobom nosi određene rizike ali je neuporediv u smislu znanja i bogatih iskustava koje stičete.

– Vjerovao sam u sebe i ostvario sam sve što sam zacrtao. Ko god želi slijediti ovakve primjere trebao bi znati da mi, studenti iz Bosne i Hercegovine, ne kaskamo i da nemamo prostora da podcjenjujemo sebe.

Imperativ internacionalizacije radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu nije sam sebi cilj, već svakodnevni dokaz kvalitete svih segmenata univerzitetske djelatnosti, posebno nastave i istraživanja, te ugledu i poziciji IUS-a u svijetu. Ipak, kvalitetan razvoj IUS dipomanata je najbolja potvrda dosadašnjeg rada a svaki njihov pojedinačni uspjeh još jedan korak u jačanju bosanskohercegovačkog društva i izgradnje budućnosti.

(STUDOMAT.ba)