Stipendije Vlade Mađarske u saradnji sa FAO

Vlada Mađarske, u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), dodjeljuje ograničen broj stipendija za master studije u akademskoj 2017/2018. godini, na tri fakulteta “Szent Istvan” Univerziteta u Mađarskoj: Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, Fakultet za hortikulturu i Fakultet za poljoprivredu.


Szent Istvan

Stipendije se dodjeljuju za studijske programe u oblasti ruralnog razvoja i agrobiznisa, hortikulture i upravljanja vodoprivredom. Pokrivaju troškove prijave, školarine tokom trajanja studija, nabavke osnovnih udžbenika, smještaja u studentskom domu, zdravstvene zaštite, kao i troškove boravka, piše portal mladi!nfo.

Predavanja u trajanju od četiri semestra (22 mjeseca) održavaju se na engleskom jeziku. Poželjno je da kandidati nijesu stariji od 30 godina. Program finansira Ministarstvo ruralnog razvoja Mađarske, a namijenjen je kandidatima iz sljedećih zemalja:

Albanije, Avganistana, Azerbejdžana, Alžira, Angole, Jemena, Jordana, Jermenije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Burkine Faso, Crne Gore, Čada, Egipta, Etiopije, Zambije, Gane, Gruzije, Kazahstana, Kenije, Kosova, Kirgistana, Laosa, Libana, Makedonije, Madagaskara, Malija, Mjanmara, Moldavije, Mongolije, Namibije, Nigerije, Sjeverne Koreje, Filipina, Palestine, Srbije, Somalije, Južnog Sudana, Sudana, Tadžikistana, Turkmenistana, Ugande, Ukrajine, Uzbekistana i Vijetnama.

Master kursevi biće organizovani ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata, a stipendije će pokriti:

 • Troškove prijavljivanja i školarine
 • Osnovne knjige i sveske
 • Smještaj u studentskom domu
 • Životne troškove
 • Zdravstveno osiguranje.

Sve navedene troškove finansira Vlada Mađarske, u skladu sa Sporazumom između FAO i Mađarske, od 2007. godine.

Stipendija pokriva samo troškove studenta, a ne i članova njegove porodice.

Prijavljivanje i process selekcije:

Proces selekcije primjenjivaće se na stipendije koje počinju u septembru 2017. godine, a odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši prethodni uvid u kandidature i podnosi aplikacije Ministarstvu ruralnog razvoja Mađarske koje ih prosljeđuje odgovarajućem univerzitetu, po izboru kandidata. Kandidati moraju podnijeti kompletnu dokumentaciju.

Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da pristupe usmenom ili pisanom ispitu iz engleskog jezika, kao dio procedure prijema. Univerziteti u ovom programu vode dalju selekciju i obavještavaju uspješne kandidate. U selekciji studenata učestvuju samo navedeni univerziteti, bez ikakvog uključivanja FAO.

Kandidati će biti birani na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Državljanstvo i stalno prebivalište,
 • Odlični školski rezultati,
 • Nivo znanja engleskog jezika,
 • Motivisanost,
 • Dobro zdravlje,
 • Starosna dob (prioritet će imati kandidati ispod 30 godina).

Potrebna dokumentacija:

Zainteresovani kandidati treba da, elektronskom poštom, pošalju dosije koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

 • Pravilno popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na internet adresi: http://www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en/
 • Skoriji CV
 • Kopija diplome gimnazije/srednje škole i prepis ocjena
 • Kopija diplome o završenim studijama i prepis ocjena
 • Kopija uvjerenja o znanju engleskog jezika
 • Kopije stranica pasoša na kojima se vidi datum izdavanja i isteka važnosti pasoša i njegov broj
 • Pismo preporuke
 • Motivaciono pismo
 • Ljekarsko uvjerenje izdato od doktora medicine
 • Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije pod istragom.

Sva dokumenta moraju biti na engleskom jeziku, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata (sudski tumač za engleski jezik). Dokumenta podnijeta na bilo kojem drugom jeziku neće biti prihvaćena.

Kompletan dosije, sastavljen od navedene dokumentacije, kandidati treba da pošalju isključivo eklektronski FAO-u, u periodu između 4. januara 2017. godine i 28. februara 2017. godine na: REU-Scholarship@fao.org.

Kandidati koji nisu bili izabrani prethodnih godina mogu ponovo da se prijave za ovaj program, za 2017/2018. godinu.

(STUDOMAT.ba)