Foto: Egipatsko visoko vijeće univerziteta
Foto: Egipatsko visoko vijeće univerziteta

Stipendije se odnose na egipatske univerzitete u akademskoj 2015/2016. godini kako slijedi:

  • tri stipendije za dodiplomske studije,
  • tri stipendije za postdiplomske studije,
  • tri stipendije za učenje arapskog jezika,
  • 14 stipendija na Institutu Al-Azhar.

Prilozi:

Sve dodatne informacije o stipendijama zainteresirani kandidati mogu dobiti kontaktirajući egipatsku ambasadu u Sarajevu na tel: +387 (33) 666-498.

Aplikacije se podnose Ambasadi AR Egipat najkasnije do 15.6.2015. godine.

(FMON)

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.