Stipendije Francuske vlade za master studij u akademskoj 2013-14

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 (postdiplomski studij) studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine.


Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije za master (postdiplomski) studij studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine.

Mogu se prijaviti svi studeni koji su:

  • državljani Bosne i Hercegovine
  • diplomirali ili su u toku dobijanja diplome na kraju studija (Master 1, ili četvrta godina studija). Studenti već upisani na 5. godinu ili zaposlene osobe mogu se također prijaviti.
  • imaju nivo znanja francuskog jezika dovoljan za praćenje časova na francuskom jeziku (nivo B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike pismeno i usmeno). Ako se student kandiduje za Master čiji se časovi odvijaju na engleskom jeziku, a ima nivo znanja francuskog jezika niži od nivoa B1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike, taj student će morati upisati intenzivni kurs francuskog jezika, po dolasku u Francusku.

Komisija za dodjelu stipendija će voditi računa o više kriterija:

  • Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u sklopu saradnje između njihovog matičnog univerziteta i nekog francuskog univerziteta ili u sklopu programa saradnje povlaštenih od Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini,
  • Osnovni principi su kvalitetan CV kao i uspješno studiranje, motivacija studenta i osnovanost studijskog projekta. Studenti moraju biti detaljno informisani o francuskim ustanovama u koje se žele upisati (informacije dostupne na stranici CampusFrance, www.campusfrance.org).
  • Posebna pažnja će se obratiti budućem profesionalnom projektu studenta.

Kandidature (Obavezne informacije + CV + Detaljno pismo motivacije) se trebaju poslati najkasnije do petka, 30. novembra 2012. na: boursesfrance@institutfrancais-ba.com ili putem pošte na adresu : Odjel za kulturu i saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16, 71000 Sarajevo.

Kontakt : Pascal Fourneaux, odgovoran za mobilnost mladih (tel. : 033 282 700/707)

Ambasada Francuske će elektronskim putem potvrditi registrovanje svih kandidatura pristiglih bilo elektronskim putem bilo putem pošte.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X