Stipendije Francuske vlade za master studij u akademskoj 2013-14

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 (postdiplomski studij) studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine.


campus france

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije za master (postdiplomski) studij studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine.

Mogu se prijaviti svi studeni koji su:

  • državljani Bosne i Hercegovine
  • diplomirali ili su u toku dobijanja diplome na kraju studija (Master 1, ili četvrta godina studija). Studenti već upisani na 5. godinu ili zaposlene osobe mogu se također prijaviti.
  • imaju nivo znanja francuskog jezika dovoljan za praćenje časova na francuskom jeziku (nivo B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike pismeno i usmeno). Ako se student kandiduje za Master čiji se časovi odvijaju na engleskom jeziku, a ima nivo znanja francuskog jezika niži od nivoa B1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike, taj student će morati upisati intenzivni kurs francuskog jezika, po dolasku u Francusku.

Komisija za dodjelu stipendija će voditi računa o više kriterija:

  • Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u sklopu saradnje između njihovog matičnog univerziteta i nekog francuskog univerziteta ili u sklopu programa saradnje povlaštenih od Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini,
  • Osnovni principi su kvalitetan CV kao i uspješno studiranje, motivacija studenta i osnovanost studijskog projekta. Studenti moraju biti detaljno informisani o francuskim ustanovama u koje se žele upisati (informacije dostupne na stranici CampusFrance, www.campusfrance.org).
  • Posebna pažnja će se obratiti budućem profesionalnom projektu studenta.

Kandidature (Obavezne informacije + CV + Detaljno pismo motivacije) se trebaju poslati najkasnije do petka, 30. novembra 2012. na: boursesfrance@institutfrancais-ba.com ili putem pošte na adresu : Odjel za kulturu i saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16, 71000 Sarajevo.

Kontakt : Pascal Fourneaux, odgovoran za mobilnost mladih (tel. : 033 282 700/707)

Ambasada Francuske će elektronskim putem potvrditi registrovanje svih kandidatura pristiglih bilo elektronskim putem bilo putem pošte.

(STUDOMAT.ba)