Stipendije Fondacije Baden-Württemberg za akademsku 2014/15. godinu

Fondacija Baden-Württemberg raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2014/15. godinu na Univerzitetu u Aalenu (Njemačka).


Baden Wurttemberg SCHOLARSHIP

Fondacija Baden-Württemberg raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2014/15. godinu na Univerzitetu u Aalenu (Njemačka).

Stipendije se odnose na studente prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) koji žele boraviti na Univerzitetu u Aalenu u trajanju od jedan ili dva semestra.

Mobilnost se odnosi na akademsku 2014/15. godinu i to:

  • zimski semestar (sa početkom u septembru 2014. godine) i
  • ljetni semestar (sa početkom u martu 2015. godine).

Kako biste se prijavili na stipendije, potrebno je pripremiti slijedeću dokumentaciju:

  • biografiju (CV),
  • aplikaciju (pismo u kojem navodite informacije o svom studiju i studijskom programu u kojem biste željeli učestvovati),
  • certifikate o dosadašnjim uspjesima (prepis ocjena, poznavanje engleskog jezika, poznavanje drugog stranog jezika),
  • pismo preporuke (od akademskog profesora),
  • kopiju pasoša.

Prijave se moraju dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo ili na e-mailove: jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba).

Iz Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajeva napominju da studenti ne mogu slati prijave direktno Univerzitetu u Aalenu i da te prijave neće biti razmatrane. Konačnu odluku o stipendistima donosi Fondacija Baden-Wurttemberg.

[highlight]Rok za prijavu je do 31. marta 2014. godine.[/highlight]

Prilozi:

(unsa.ba)