St. Louis Bosnians Inc: Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2015/16. godinu

Neprofitna organizacija St. Louis Bosnians Inc. raspisala je Konkurs za dodjelu tri stipendije za akademsku 2015/16. godinu, za redovne, i redovne samofinansirajuće studente javnih fakulteta iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.


st louis bosnians inc

Neprofitna organizacija St. Louis Bosnians Inc. raspisala je Konkurs za dodjelu tri stipendije za akademsku 2015/16. godinu, za redovne, i redovne samofinansirajuće studente javnih fakulteta iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Na osnovu odluke upravnog odbora neprofitne organizacije St. Louis Bosnians Inc., St. Louis, Missouri, USA. Komisija St. Louis Bosnians Inc., za izbor i dodjelu stipendija , raspisuje:

KONKURS

za dodjelu 3 (tri) stipendije za 2015/2016 godinu, za redovne, i redovne samofinansirajuće učenike javnih fakulteta iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 10 (Septembar 2015-Juni 2016) rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresovani za učešće na konkursu trebaju u roku od 60 dana (do 15.05.2015. godine) od dana objavljivanja konkursa u elektronskim i printanim medijima (novinama) ispuniti zahtjev i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju elektronskim putem Komisiji za dodjelu stipendija.

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen elektronski zahtijev za stipendiju na linku: www.stlbosnians.org/stipendije
 • Kopija rodnog lista
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Kopija CIPS-ove lične karte ili prijave o mjestu boravka.
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog studenta
 • Odgovarajući dokument kojim se dokazuje postignut uspjeh u školi/fakultetu
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje specijalni status studenta (djete bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetete šehida, odnosno poginulog borca, itd.)
 • Odgovarajući dokument kojim se dokazuju vannastavne aktivnosti
 • Kućnu listu
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
 • Pismo motivacije (kratak esej do 1000 riječi ali ne manje od 500 u u kojem navodite šta želite postići tokom studija ili programa stipendiranja na koji se prijavljujete, te zašto smatrate da ste upravo Vi najbolji kandidat za dobivanje stipendije.)

Bodovanje podnosilaca zahtijeva za stipendiju se vrši po slijedećem kriteriju:

 • Akademski uspjeh u dosadašnjem školovanju – do 10 bodova
 • Finansijska potreba učenika – do 8 bodova
 • Društveno odgovoran rad/volonterske aktivnosti – do 6 bodova
 • Specijalni status učenika – do 4 boda
 • Sadržaj motivacionog pisma – do 2 boda

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti sa većim stepenom uključenosti u društveno korisni rad/volonterizam posredstvom nevladinih organizacija.

Primaoci stipendija će biti u obavezi odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili partnerskih organizacija akreditiranih od strane Davaoca stipendija na do 3 (tri) volonterske/društveno korisne aktivnosti u školskoj godini.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do petka, 05.06.2015 godine, nakon čega će svi podnosioci zahtjeva biti obavješteni o statusu njihovih zahtijeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: stipendije@stlbosnians.org

NAPOMENA: Svi dokumenti se dostavljaju u elektronskoj formi na linku sa zahtijevom za stipendije. Skenirajte i sačuvajte dokumente na Vašem računaru te ih prikačite u zahtjev na za to označenim mjestima. Ukoliko imate problema sa dodavanjem dokumenata iste mozete poslati na email stipendije@stlbosnians.org.

(STUDOMAT.ba)