SPUS se oglasio povodom prenosa predmeta u narednu akademsku godinu

Da li će studenti u Sarajevu moći prenijeti predmet sa druge na četvrtu godinu?


UNSA
UNSA

Predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) oglasili su se na svojoj Facebook stranici važnim saopštenjem za studente.

Rektor Škrijelj pojasnio: Evo pod kojim uslovima studenti u Sarajevu mogu prenositi predmete

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Saopštenje SPUS-a odnosi se na prenos ispita u narednu akademsku godinu, a mi vam isto prenosimo u cjelosti:

– Poštovane kolegice i kolege,
kao što smo u prethodnom postu izvjestili, u protekloj sedmici su na Senatu usvojene odluke koje definišu dodatni rok, prenos predmeta i rokove za upis u narednu akademsku godinu.

Odluka koja se odnosi na prenos 3 predmeta/ 15 ECTS bodova glasi „Studenti u postupku upisa u studijsku 2021/2022. godinu imaju pravo da prenesu najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje u narednu godinu studija.”

Tokom ove sedmice, pojavio se problem različitog tumačenja ove odluke obzirom da je pojedini fakulteti tumače kao odluku koja ne dozvoljava prenos predmeta sa prve na treću, druge na četvrtu godinu i sl.

Zbog tog problema, o načinu tumačenja ovog člana će danas odlučiti Senat Univerziteta u Sarajevu.

Smatramo da mišljenje dostavljeno Senatu nije adekvatno obrazloženo niti ispunjava formalne i materijalne pretpostavke, zbog čega će senatori iz reda studenata biti PROTIV ovakve odluke Senata.

Nadamo se da će i ostali članovi Senata iz reda akademske zajednice glasati jednako kao i studenti, obzirom da je već 06.10. i da ovo za studente predstavlja veliko opterećenje.

Studentski parlament će preduzeti sve potrebne korake kako bi prenos svih ispita za ovu godinu bio moguć, te ćemo o odluci Senata i narednim koracima izvještavati putem stranice.