Sparkasse Bank zapošljava: #vjerujusebe i budi dio IT tima

Ako ste predani zadacima i želite biti dio tima za kreiranje najboljih IT rješenja za bankarsko poslovanje, timski ste igrač i vjerujete u sebe, provjerite uslove i prijavite se!


sparkasse oglas

Nude vam:

 • Rad u stabilnoj i respektabilnoj organizaciji spremnoj na sve izazove novijeg doba.
 • Rad u izazovnom bankarskom radnom okruženju.
 • Kulturu u kojoj se cijeni proaktivnost i otvorena komunikacija.
 • Kontinuirano educiranje i razvoj karijere.
 • Rad u okruženju koje podržava vaš individualni razvoj.

Otvorene su dvije pozicije:

IT SERVIS MENADŽER

 • Pružanje 1. nivoa podrške korisnicima informacionog sistema za sve IT servise koje obezbjeđuje DirekcijaIT/Org, te za održavanje baze znanja Direkcije IT/Org.
 • Upravljanje korisničkim zahtjevima i incidentima u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.
 • Upravljanje promjenama u informacionom sistemu za dodijeljene promjene, u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.
 • Praćenje portfolia promjena i pravodobno izvještavanje o promjenama u IS, u skladu sa aktima Banke.
 • Upravljanje životnim ciklusom dodijeljenih IT servisa (planiranje razvoja, upravljanje backlog-om, prioritizacija potreba, nadzor nad razvojem, nadzor nad operacijama, proaktivna analiza rada, te predlaganje mjera za poboljšanje).

DEVELOPER / SENIOR DEVELOPER

 • Dizajn, planiranje, razvoj i upravljanje softverskim rješenjima za bankarsko poslovanje, sa fokusom na savladavanje novih tehnologija.
 • Razvoj softverskih rješenja koristeći Microsoft ili Oracle tehnologije, uz poštivanje najboljih praksi pri razvoju softvera.
 • Preventivno, korektivno, adaptivno i perfektivno održavanje softvera.
 • Rad sa drugim članovima tima i izuzetno stručnim nosiocima poslovnih funkcija naše Banke.

Prijavi se na sljedećem LINKU.

Rok za prijave je 06.11.2020. godine.