Služba zapošljavanja KS objavila javne pozive za poslodavce i nezaposlene

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Muamer Bandić i direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Igor Kamočaji, predstavili su na konferenciji za medije održanoj u četvrtak, 10.07.2014. godine, tri mjere iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu.


Foto: JU SZZ KS
Foto: JU SZZ KS

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Muamer Bandić i direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Igor Kamočaji, predstavili su na konferenciji za medije održanoj u četvrtak, 10.07.2014. godine, tri mjere iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu.

– Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 26.06.2014. godine usvojila Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2014. godini i danas krećemo u realizacju ovih mjera. Javni pozivi biće objavljeni na web stranici našeg ministarstva i Sužbe za zapošljavanje, te jednom od dnevnih listova. Za realizaciju programa planirana su finansijska sredstva u iznosu od 1.550.000 KM, a na godinu, pola i dva mjeseca zaposliti će se 457 lica sa evidenecije nezaposlenih. Riječ je o Programu sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS, VŠS, SSS i KV spremom, Programu sufinansiranja samozapošljavanja i Programu javnih radova, kazao je ministar Bandić.

Programom sufinansiranja pripravnika planirano je angažiranje 91 pripravnika, i to 55 sa VSS i VŠ stručnom spremom ( godinu dana) i 36 pripravnika na pola godine sa SSS i KV spremom. Služba će poslodavcima refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 za VSS i VŠS i 500 KM SSS i KV. Za program je izdvojeno 505.000 KM, prenosi portal eKapija.ba.

Program sufinansiranja samozapošljavanja uposlit će 66 nezaposlenih osoba sa evidencije biroa. Nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene ovim programom, Služba će 15 mjeseci refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 600 KM. Za ovaj program Služba je planirala uložiti 594.00 KM,

Novinarima na konferenciji je kazano da se Programom se neće sufinasirati udruženja i fondacije, a da će prednost u sufinansiranju samozapošljavanja imati aplikanti koji ponude projekte iz djelatnosti proizvodnje i turizma.

Za Program javnih radova izdvojeno je 451.000 KM , a na dva mjeseca biće angažirano 300 nezaposlenih osoba. Cilj ovog programa je poboljšanje životnog standarada socijalno ugroženih kategorija stanovništa, a novina je da će dio nezaposlenih lica sa evidencije biti angažirano, osim na uređenju okoline, i u socijalnoj zaštiti, u oblasti turizma, kulture i sajamskih aktivnosti.

Direktor Službe za zapošljavanje KS Igor Kamočaji je istakao da se trenutno na evidenciji nezaposlenih nalazi 70.489 osoba od kojih su 60 posto žene, 42 posto mladi do 35 godina, te da je broj nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godinu manji za 2.500 osoba. Istakao je i da je od ukupnog broja nezaposlenih čak njih 57 posto nekvalifikovana radna snaga.

– Primjenom nekoliko ranijih programa koji se implementiraju sredstvima Federacije BiH te programa ‘800+’ posredstvom Službe zapošljavanja KS posao je pronašlo oko 2.000 lica, kazao je Kamočaji te demantirao pisanja pojedinih novina da ove godine neće biti angažovanja radne snage kroz javne radove koji imaju za cilj ljepši i uređeniji grad Sarajevo.

(FENA/eKapija.ba)