Škrijelj se obratio zastupnicima u Skupštini KS: Novi Zakon o visokom obrazovanju u značajnoj mjeri bolji od postojećeg

Novina je dualni studij kojim se UNSA približava tržištu rada.


skrijelj unsa
Foto: UNSA.ba

Skupština Kantona Sarajevo razmatra Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, a kojim se, pored ostalog, regulira i pravno normira integrisani Univerzitet u Sarajevu. Novina je i dualni studij, čime se povezuju Univerzitet i realni sektor.

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih KS Aleksandra Nikolić je u prezentaciji Prijedloga zakona kazala da je jedan od ciljeva stavljanje visokoškolskog nastavnog i naučnog procesa u fokus regulative umjesto njegovih institucionalnih aspekata.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Najvažniji ciljevi Prijedloga zakona o visokom obrazovanju će stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizacije visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja modernog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmoniziranje sa evropskim prostorom visokog obrazovanja, a što je definisano Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU, prenosi Raport.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj je u obraćanju zastupnicima kazao da je za Senat UNSA utvrđeni Prijedlog zakona prihvatljiv i u značajnoj mjeri bolji od postojećeg.

U tom smislu je rekao da je postojeći zakon u odnosu na Prijedlog zakona, u mnogim segmentima imao u fokusu uređivanje visokoškolskih institucija. Ovaj Prijedlog zakona bavi se djelatnosšću visokog obrazovanja, što je u širem kontekstu značajnije sa aspekta društvenog interesa.

Institucionalna autonomija Univerziteta, naveo je Škrijelj, je važećim zakonom u značajnoj mjeri bila ugrožena. Univerzitet je bio pod ozbiljnim pritiscima politike koja je uz određena zakonska rješenja iz 2017. godine, imala mogućnost čak i blokirati neke procese u Univerzitetu kroz česte inspekcijske nadzore. U prilog tvrdnji, naveo je da su tokom 2020. godine imali 206 inspekcijskih nadzora samo u Rektoratu.

 – Pred vama je prvi zakon (Prijedlog) koji regulira i pravno normira integrisani Univerzitet u Sarajevu. Uspostavlja se potpuna pravna regulativa UNSA, istakao je Škrijelj, i dodao da je do sada UNSA funkcionirao kroz 31 posebno pravno lice.

Novina je dualni studij kojim se UNSA približava tržištu rada, odnosno, kako je rektor kazao, povezivanje UNSA i realnog sektora.

Dodao je, kako se pokazala još jedna anomalija proteklog zakona, a to je sastav Vijeća orgaizacionih jedinica, kada je jedna vanjska organizaciona jedinica mogla blokirati fakultet. Ovim zakonom su ti nedostaci uređeni na način koji omogućava normalan rad svim organizacionim jedinicama.