Stipendije za studente, istraživače, nastavnike i saradnike univerziteta sa područja Balkana

Projekt SIGMA nudi finansiranje više od 200 potpunih stipendije za studente, istraživače, akademskog i administrativnog osoblja iz Zapadnog Balkana, koji planiraju realizovati istraživanje ili predavati na jednom od EU partnerskih univerziteta u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Švedskoj, Holandiji ili Velikoj Britaniji.


erasmus mundus sigma

Projekt SIGMA nudi finansiranje više od 200 potpunih stipendije za studente, istraživače, akademskog i administrativnog osoblja iz Zapadnog Balkana, koji planiraju realizovati istraživanje ili predavati na jednom od EU partnerskih univerziteta u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Švedskoj, Holandiji ili Velikoj Britaniji.

Stipendija uključuje povratnu kartu, osiguranje, školarinu i fiksnu mjesečnu naknadu između 1.000 i 2.500 eura za pokriće životnih troškova.

Aplicirati za stipendije mogu državljani jedne od zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija), studenti, istraživači, akademsko i administrativno osoblja nekog od univerziteta, koji nisu proveli više od 12 mjeseci u EU u posljednjih 5 godina.

Više o procesu prijave možete saznati na: www.sigma.uw.edu.pl

(STUDOMAT.ba)