SERDA: Edukacija o EU projektima za mlade

Prvog jula počela je edukacija iz oblasti pisanja i implementacije projekata Evropske unije u organizaciji Projektne akademije SERDA.


eu projekti

Prvog jula počela je edukacija iz oblasti pisanja i implementacije projekata Evropske unije u organizaciji Projektne akademije SERDA.

eu projekti– U ovih pet dana prvog programa učesnici su imali priliku educirati se u sljedećim oblastima: razumijevanje Evropske unije, programi finansijske podrške i fondovi EU, izrada projektnih prijedloga prema PCM-u i popuna aplikacija na EU fondove, ističe Harun Rizvanbegović, projektni menadžer iz agencije SERDA za portal “Novo vrijeme“.

Projektna akademija Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA je program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima. Edukacija je podijeljena na dva programa: Program 1 koji se bavi procesom pisanja projekata i apliciranja na EU fondove, i Program 2 u okviru kojeg se polaznici educiraju o tome kako uspješno implementirati i do kraja provesti projekt. Programi se realiziraju potpuno neovisno jedan od drugog i traju po pet dana intenzivne edukacije. Nakon uspješno savladanog programa polaznici dobijaju potvrdu o učešću na edukaciji i postaju članovi Kluba Projektne akademije koji će se periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija i iskustava o EU fondovima. SERDA u svom desetogodišnjem postojanju iza sebe ima više od 300 uspješno realiziranih projekata, a trenutno implementira 24 projekta čija ukupna vrijednost prelazi 30 miliona eura.

Veliki interes za edukaciju

– Cilj programa je da učesnici edukacije steknu vještine koje su neophodne za procese prepoznavanja i razrade projektne ideje, pripreme projekata i apliciranja na EU fondove. Edukacije su namijenjene zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama i organizacijama, nevladinim organizacijama, privrednim subjektima kao i fizičkim licima koja profesionalno i funkcionalno imaju ili mogu imati ulogu i mogućnost u procesu EU integracija, pojašnjava Rizvanbegović i ističe da za ove edukacije postoji veliki interes.

– Interes za ovu vrstu edukacije je izuzetno velik, tako da ćemo u periodu od 15. do 19. jula, nakon što se završe edukacije za oba programa, ponovo organizirati edukaciju za Program 1. Ovdje treba napomenuti da će SERDA u septembru nastaviti s ovim edukacijama te da već imamo najavljen velik broj zainteresiranih polaznika.

Na pitanje koliko je bh. stanovništvo upoznato s mogućnostima koje pružaju EU fondovi, Rizvanbegović odgovara:

– Nažalost, građani BiH su malo ili gotovo nikako upoznati s mogućnostima pristupa fondovima EU, što je i jedan od glavnih uzroka male količine apsorbiranih sredstava iz EU fondova. Sredstva koja su nam na raspolaganju nisu zanemariva i naša zemlja ne povlači ni približnu količinu sredstava koja joj stoje na raspolaganju. Stoga, moramo se educirati da nam se više ne bi dešavalo da zbog naše nespremnosti i neznanja propuštamo sve što nam EU pruža.

Rizvanbegović ističe da EU fondovi pružaju mogućnosti apliciranja iz različitih oblasti kao što su: ekologija, turizam, obrazovanje, obnovljivi izvori energije, naučno istraživanje, mladi itd.

Odlična iskustva polaznika

Jedna od polaznica, Jelena Ler Kekić iz Općine Novo Sarajevo, kaže da je kurs bio veoma koristan, da je u potpunosti ispunio očekivanja te da je polaznicima dao sve ulazne podatke da sada sami mogu pisati EU projekte. Fuada Zuko kaže da se prijavila da bi ubuduće mogla pisati EU projekte, iako ima iskustvo odranije:

– Ja sam već bila na nekim edukacijama, ali na ovoj smo edukaciji zaista izvukli maksimum, radili smo mnogo u grupama i praktično. Planiram u septembru doći i na drugi dio edukacije. I ranije sam radila na pisanju projekata u jednoj njemačkoj organizaciji tako da znam dosta toga, ali to je nekih tridesetak posto od ovoga što se sada traži, jer su sada složeniji zahtjevi i procedure u odnosu na ono što sam ja radila. Definitivno treba nastaviti s ovim edukacijama i promocijom EU fondova, jer oni daju dobru polaznu osnovu i za pokretanje preduzeća.

Nina Pozderac, novinarka iz Sarajeva, govori da su utisci zadivljujući i da je organizacija edukacije odlična.

– Sama ova edukacija je, prema mojim informacijama, nešto što se na ovakav način prvi put održalo na našim prostorima, dok, s druge strane, u Hrvatskoj imate velik broj sličnih edukacija. Pisanje projekata za apliciranje na EU fondove je naša sadašnjost a i budućnost. Lično sam se odlučila na ovaj korak s namjerom da svojim projektima doprinesem razvoju bh. medija. Kao novinar sam puno informirana o EU fondovima, ali se prvi put susrećem s pisanjem projekata.

Emina Ljubijankić radi kao freelancer za tržište Japana:

– Predavači su odlični. Prijavila sam se da bih stekla dodatne vještine i da bih se bolje upoznala s pisanjem EU projekata. Pisala sam neke projekte ranije u saradnji s organizacijama iz Japana, a sa EU projektima se prvi put susrećem i nosim veoma pozitivno iskustvo.

Svi zainteresirani za Projektnu akademiju prijavu mogu preuzeti na internet stranicama www.serda.ba i www.ceppei.ba ili direktno u SERDA-i. Prijave se mogu dostaviti putem e-maila: akademija@serda.ba, faxa: 033/663 923, na protokol ili poštom na adresu Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, ulica Hamdije Čemerlića 2/11, Sarajevo. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/703 801.

(novovrijeme.ba)